Kalite

EYS POLİTİKASI
EYS, yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir. TURİP’te Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik kuramı hakimdir.

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir.

BCI üreticiden perakendeciye kadar birçok farkli paydasin bir araya gelip, ortak hareket ederek pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayi ve sektörün gelecegini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen çok paydasli, uluslararasi bir insiyatiftir.

GOTS Global Organic Textile Standard'ı, uluslararası alanda tanınmış bir organik tekstil standardıdır. ... Standart, en az yüzde 70 sertifikalı organik doğal liflerden yapılmış tüm tekstil ürünlerinin işlenmesini, imalatını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, alım satımını ve dağıtımını kapsar.

GRS, geri dönüştürülmüş içeriklerin, gözetim zincirinin, sosyal ve çevresel uygulamaların ve kimyasal sınırlamaların üçüncü taraf sertifikasyonuna yönelik gereklilikler belirleyen uluslararası, gönüllülüğe dayalı tam bir ürün standardıdır.

OEKO-TEX®, çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilinciyle üretilen, zararlı maddelere karşı test edilmiş tekstil ürünleri için izlenebilir bir ürün etiketidir. STANDARD 100 by OEKO-TEX® "Hohenstein Enstitüsü" tarafından verilmektedir. Bu standart, insan ekolojisi açısından şüpheli zararlı maddelerin analizlerini içermekte ve sınır değerler öngörmektedir.

Sertifikalar